Hình thức thanh toán

- Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận được hàng đầy đủ. Tiền thanh toán là VNĐ gửi cho nhân viên giao hàng hoặc nhân viên bưu tá tại địa phương (COD).

- Chuyển khoản qua ngân hàng.

- Thanh toán bằng thẻ ATM.

- Thanh toán bằng thẻ tín dụng.

- Chuyển tiền qua đường bưu điện.